GANA

Goldendoodle Association Of North America.

Vi er stolte medlemmer av GANA. De er som et NKK for Goldendoodle- oppdrettere.

Det kreves gode resultater på mange helsetester for å bli opptatt som medlem i denne klubben for Goldendoodle- oppdrettere. 

GANA sin oppgave er å sørge for at bare de hundene som har bestått alle helsetestene, får være en del av neste generasjon. GANA sitt hovedmål er å fremme og lede utviklingen av Goldendoodle, oppnå rasestandarder og samtidig opprettholde optimal helse. 

GANA guider oppdrettere til felles mål om å etablere pålitelighet i pelstype, helse og temperament.

Oppdrettere av Goldendoodle som er medlem av GANA, følger strenge regler og retningslinjer for oppdrett og utvikling av rasen. 

Alle valpene selges med avls-sperre. 

For å få kjøpe en avls-rettighet hos GANA, må man godta strenge etiske regler og retningslinjer. 

Alle hunder som skal bli brukt i avl, blir helsetestet og gemyttet blir vurdert nøye før en avler på den.

Et annet viktig kriterium for å drive oppdrett gjennom GANA, er at alle valpe-kjøpere skal vurderes svært nøye og at oppdretteren skal ta ansvar dersom det senere blir nødvendig med en omplassering. Alle valper blir solgt med 2 års helsegaranti, noe som vil si at livshemmende arvelige sykdommer som har gitt symptomer på hunden før fylte 2 år, kan utløse garantien og oppdretter vil bekoste opp til kjøpesummen.