Hvordan vi fostrer våre valper

Tiden med valper i huset, er alltid høydepunktet av året.

Vi bruker mye tid sammen med hver enkelt valp.

Når våre valper er klare til å reise til sine nye hjem, så er de godt sosialiserte, glade og friske.

UKE 1        UKE 2        UKE 3        UKE 4        UKE 5        UKE 6       UKE 7       UKE 8