TDD 1-9.jpg

UKE 7

Denne uken er det tid for å observere hver enkelt valps temperament.

For å vurdere adferd og gemytt, bruker vi en formell temperamenttest. 

Vi arbeider fortsatt flittig med å trene valpene på å bli husrene. Vi trener på innkalling og enkle kommandoer.  

Vi bruker også mye tid på å leke og kose med valpene.

Når vi observerer deres lek med hverandre, får vi en god forståelse av den enkelte valps temperament. Vi ser på hvordan de leker sammen og hvordan de reagerer på omgivelsene. 

Forskere er enige om at valper ved 7-8 ukers alder, har fullt utviklede hjerner, og at de er i stand til å lære alt det en voksen hund kan.

Deres eneste svakhet er at de kun klarer å holde oppmerksomheten en svært kort tid. De kan på en måte sammenlignes med et barn på 2 år.

Det de lærer på dette stadiet, vil de huske for alltid.

Valpene begynner nå å sove hele natten igjennom - hvis du vurderer morgen å være Kl. 05.00, da!

Ingen alarmklokke er nødvendig på dette tidspunktet! Valpene er våkne og klare til å løpe ut og gjøre fra seg utenfor.

Hvis vi er raske nok, så skjer det ingen ulykker på veien!

Livet er godt å leve!